Ta strona wygląda najlepiej z włączoną obsługą JavaScript

Jak korzystać z ChatGPT za pomocą interfejsu API w wierszu poleceń systemu Linux

 ·  ☕ 3 min czytania  ·  🐧 sysadmin
Ćwiczenia do wykonania:
 1. Uzyskaj klucz API
 2. Upewnij się, że masz zainstalowanego klienta Python dla OpenA
 3. Stwórz skrypt Python 3
 4. Stwórz skrypt Bash
 5. Nadaj skryptom uprawnienia do uruchomienia i uruchom skrypt Bash
Aby móc uruchomić ChatGPT w wierszu poleceń, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami. Pamiętaj, że musisz mieć uprawnienia sudo lub dostęp root.
 1. Uzyskaj klucz API:

Aby korzystać z interfejsu API OpenAI, potrzebny jest klucz API. Jeśli go nie posiadasz, możesz zarejestrować się na stronie OpenAI i utworzyć nowy klucz API.

Uwaga: cena API wynosi 0,002 USD za 1 tys. tokenów. Masz jednak darmowy kredyt do wykorzystania.

OpenAI klucz API

OpenAI klucz API

Pamiętaj, że OpenAI nie wyświetli twojego tajnego klucza API ponownie po jego wygenerowaniu, więc skopiuj swój klucz API i zapisz go. Utworzę zmienną środowiskową o nazwie OPENAI_API_KEY, która będzie zawierać mój klucz API na potrzeby tego samouczka.

 1. Możesz używać API OpenAI z Pythonem w skrypcie Bash. Aby to zrobić, najpierw upewnij się, że masz zainstalowanego klienta Python dla OpenAI:

SLES | openSUSE Leap 15.4

1
2
3
sudo zypper install python39 python39-pip
pip3 --version
pip3 install openai

Debian

1
2
3
sudo apt install python3-pip
pip3 --version
pip3 install openai

Red Hat

1
2
3
sudo dnf install python3-pip
pip3 --version
pip3 install openai
 1. Stwórz skrypt Python 3:
vim chatgpt.py

Wklej poniższą zawartość do pliku:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
#!/usr/bin/python3
import os
import openai

# Zamień `'twój-klucz-api'` na swój rzeczywisty klucz API OpenAI. 
openai.api_key = os.getenv("OPENAI_API_KEY")

message = {"role":"user", "content": input("To jest początek czatu z AI. [Aby wyjść, wpisz \"wyjdz\".]\nTy: ")};

conversation = [{"role": "system", "content": "DIRECTIVE_FOR_gpt-3.5-turbo"}]

while(message["content"]!="wyjdz"):
  conversation.append(message)
  completion = openai.ChatCompletion.create(model="gpt-3.5-turbo", messages=conversation)
  message["content"] = input(f"Asystent: {completion.choices[0].message.content} \nTy: ")
  print()
  conversation.append(completion.choices[0].message)
 1. Teraz możesz użyć skryptu Python w skrypcie Bash, który wywołuje API OpenAI. Oto przykładowy skrypt Bash, który uruchamia skrypt Python:
vim chatgpt.sh

Wklej poniższą zawartość do pliku:

1
2
3
4
5
6
#!/bin/bash
# Change to the directory containing the Python script
cd $HOME

# Run the Python script
./chatgpt.py
 1. Nadaj uprawnienia
1
2
chmod +x chatgpt.sh
chmod +x chatgpt.py

Skrypt bezpośrednio uruchamia ten kod Python.

Pamiętaj, że ten skrypt musi być uruchamiany w środowisku, w którym dostępne są Python i pakiet openai.

Dodaj do pliku .bashrc lub .zshrc poniższą zmienną:

export OPENAI_API_KEY=twoj-klucz-API

A następnie załaduj ją za pomocą poniższej komendy:

1
2
3
source .bashrc
lub
source .zshrc

Pamiętaj, aby zabezpieczyć swoje klucze API i rozważyć użycie zmiennych środowiskowych lub innych bezpiecznych metod do ich przechowywania, ponieważ ich twarde kodowanie w skryptach może prowadzić do podatności na zagrożenia bezpieczeństwa.

 1. Teraz możesz użyć skryptu, aby uzyskać odpowiedzi z ChatGPT poprzez uruchomienie:
1
./chatgpt.sh

Pamiętaj o zadeklarowaniu w pliku py prawidłowej ścieżki do prawidłowej wersji python. Dla openSUSE 15.4 będzie to:

1
#!/usr/bin/python3.9

To wszystko! Masz teraz podstawowy samouczek na temat korzystania z ChatGPT z API w Linux CLI. Zachęcam do dostosowania skryptu lub poznania bardziej zaawansowanych funkcji API OpenAI.

Podziel się

sysadmin
UTWORZONE PRZEZ
sysadmin
QA & Linux Specialist